Sponsorer, samarbeidspartnere og aktuelle linker

Her vises noen aktuelle samarbeidspartnere og linker som kan være av interesse


 
http://www.gambrinusborg.no
«Gambrinus, Borgølets venner» ble etablert i 1986 for å arbeide for økt forståelse for at øl er kultur, og på den måten bidra til bedre betingelser for øl i Norge, med spesiell fokus på vårt lokale bryggeri.

Ideen om en venneklubb for Borg-ølet ble så og si født på en holme i Hvaler-skjærgården. Fra den spede begynnelsen er klubben utviklet til en aktiv venneklubb til beste for lokale øltradisjoner og Borg Bryggerier. 
 Hansa Borg består av Borg Bryggeri i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand, Hansa Bryggeri i Bergen og vårt produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Oldedalen i Nordfjord. I Bergen har vi også Waldemars Mikrobryggeri i Hansas gamle lokaler på Kalfaret, hvor ølbrygging i mindre skala gir mulighet for å utvikle og prøve ut nye øltyper.
 Norbrygg er en forening for alle med interesse for hjemmebrygging i Norge. Vi er en demokratisk, fri og uavhengig organisasjon som har som formål å fremme hjemmebryggerkunsten i Norge. Våren 1998 ble foreningen organisert i formelle former. Vårt mål er å være en forening for norske hjemmebryggere som kan arrangere konkurranser, møter, opplæring og andre sosiale aktiviteter. 

 

Vi säljer råvaror för ölbryggning: malthumle och jäst.
Gott öl bryggs på goda råvaror, och det är just vad vi har!

Vi har också utrustning för bryggning och servering av öl, och litteratur om öl och bryggning.

 


 aperitif.no er Norges største nettsted om mat og drikke med en rekke unike tjenester bygget på høy redaksjonell kompetanse.
 Danske Ølentusiaster er en uafhængig forbrugerorganisation, der siden stiftelsen i 1998 har arbejdet for udbredelsen af og kendskab til godt kvalitetsøl. Vi arbejder for et mangfoldigt udbud af bryggerier, øl og øltyper, vi oplyser og skaber debat om øl, støtter og stimulerer håndbrygning og dansk bryggekunst, sikrer øl en respektfuld behandling samt varetager ølforbrugernes interesser. Vi repræsenterer danske ølforbrugere i Forbrugerrådet, i Dansk Retursystems kontaktudvalg og i den europæiske ølforbrugerorganisation EBCU, og vi arbejder dermed politisk på både nationalt og internationalt plan for at sikre gode vilkår for ølforbrugere, -producenter, -importører og -forhandlere

 
 Laugets navn er Trondheim Akademiske Ølbryggerlaug og dets stiftelsesdato er 30.11.2000. Dets formål er:
  1. å fremme utbredelsen av hjemmebrygging og ølkunnskap blant Trondheims studenter og akademikere,
  2. å virke for høy faglig og handverksmessig standard blant klubbens medlemmer,
  3. å fremme utbredelsen av en sunn drikkekultur, bygd på gamle norske og kontinentale tradisjoner og skikker,
  4. å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og faglige interesser.