Vi har utleie av lokaler
 
For annen informasjon, ta kontakt med president eller visepresident
Skjeberg Øllag (SØL) ble stiftet 15. mai 1999 på Jarle gård i Skjeberg. Det var noen fedre i foreldrelaget til Sandbakken skolekorps som syntes at vi burde starte en klubb hvor vi kunne treffes en gang i mnd. Dette var pga. at barna hadde sluttet i korpset og enkelte savnet samholdet, og det sosiale vi hadde på dugnader og lignende. Vi satset på å bli 16 medlemmer slik at vi kunne fylle en minibuss, men det gikk ikke lange stunden før den var fylt. I dag er vi 75 medlemmer.
Intensjonen med klubben er at vi skal fremme ølkulturen til det lokale bryggeriet, og gi medlemmene innføring og kunnskap om øl og dens kultur. Vi holder også kurs i ølbrygging, noe som har vist seg å være svært så populært.
Av arrangementer å nevne, har vi den årlige juleøltest, sommerøltest, julelunch (lang) og bokkølaften. Annet hvert år arrangerer vi Oktoberfest.
Vi har også vært på flere bryggeribesøk, ølfestivalen i München, og tur til ølets Mekka, Praha.

I juni 2004 tok vi over Alfheim forsamlingslokale i Skjeberg sammen med søndre Skjeberg sanitetsforening. Det er pusset opp på dugnad og er i dag et selskapslokale for utleie.

Vi er stolte av at vi kan være ambassadører for Borg Bryggerier, og at vi får lov til å være med på å videreføre ølkulturen i distriktet.


Undersider (1): SØL bidrar til forskning